شرکت آناهید زروان

آدرس :خیابان شهید دکتر بهشتی ، ابتدای خیابان شهید سرافراز ، مجتمع دریای نور ، پلاک 55 ، طبقه 9 ، واحد903
تلفن : 5-88170970 -021
فکس : 88170976 -021
صندوق پستی: 15875-7434
کد پستی: 1587698486
مدیریت عامل :ceo@zarvan.ir
فروش: sales@zarvan.ir
روابط عمومی: info@zarvan.ir

شرکت آناهید زروان (خدمات پس از فروش)

آدرس :خیابان شهید دکتر بهشتی ، ابتدای خیابان شهید سرافراز ، مجتمع دریای نور ، پلاک 55 ، طبقه 2 ، واحد204
تلفن : 5-88170970 -021
فکس : 88170978 -021
کد پستی: 1587698437
خدمات :support@zarvan.ir